THAM VỌNG – KHUYA ĐƯA EM VỀ

Chu Thụy Nguyên

 

 
 

                                                                                                                         

 


                            

mm


THAM VỌNG

Tham vọng hắn ngày càng giương lên
như tòa tháp chọc trời như cơn

gió hung hiểm thổi tạt choàng ôm
hai bên vai tháp như nỗi khát

khao chọc trời choàng ôm qua vai
xiết chặt vòng vây như bầy dơi

ma hung hiểm quần tụ phút chốc
như sinh vật quái dị từ hành

tinh nào đâm sầm vào tham vọng
hắn – không lâu – chỉ vài phút sau

thi thể hắn ngã sòng soài bẹp
dí dưới tòa tháp tham vọng chọc

trời ...
                        

 

mm                                 

KHUYA ĐƯA EM VỀ

Cánh tay gầy ấy vẫn
vừa thò ra thắp đèn
trong khuya sâu  gió đong
đưa đèn đong đưa tôi

đong đưa em về ngõ
nhỏ lá khuya đong đưa
về cội bài kinh khuya
bên nhà ai vừa tụng

đong đưa – tiễn em về
trước hiên nhà hôn vội
nụ đong đưa tình tôi
ngập ngừng quay gót tiếp

tục một mình đong đưa
phố khuya gió giỡn bóng
trăng đong đưa một mình
tôi trên vách....

                                                                       

 

Last modified on 09/18/2011 6:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC