THE MASTER
WORK OF STAGGERING HEARTBREAK

Tom Riordan
_________________________________________

NGƯỜI THẦY - VỀ CÁI CHẾT SẮP ĐẾN

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

mm

 

NGƯỜI THẦY

“Nhân chứng nhìn thấy anh ta vào một quán cà phê ở Katmandu và hỏi phòng vệ sinh. Ở trong đó ít lâu, anh ta ra đường và châm lửa tự thiêu.”

Binaj Gurubacharya, Associated Press

“Qui luật hiến tế” nói hụych tọet
ra là: “Luôn vào phòng vệ sinh
trước. Một nhà sư cháy phân nửa,
đẫm trong nước tiểu nằm nhầy nhụa
bên đường bốc mùi phân khô sẽ
chẳng bao giờ mang tự do lại
cho ai. Tôi biết điều này qua
kinh nghiệm.”

Hắn gật đầu đồng ý theo dõi
video về nhà sư thứ 101
đang cháy như ngọn đuốc  trứơc đài
tưởng niệm Boudhanath. Khuôn mặt
méo mó như miếng nhựa tan chảy.
“Nhà sư trẻ này biết anh ta
đang làm gì để tạo sự chú
ý cho mọi người.  “Vài người phương

Tây lắc đầu cho rằng tự thiêu
không phải là một nghệ thuật. Những
người này, dĩ nhiên, không toan tính
tự thiêu! Đó là hình thái cao
nhất của nghệ thuật. Có phải chăng
họ muốn chúng ta nhìn sự việc
hạn chế trong phạm vi những tràng
hạt bằng ngọc đang được chạm khắc?

 

 

THE MASTER

“Witnesses saw him enter a cafe in Katmandu and ask to use the bathroom. After spending some time there, he went into the street and lit himself on fire.”
                                Binaj Gurubacharya, Associated Press

His “Discipline of Immolation” 
doesn't mince any words:
“Always use the toilet first.
A piss-soaked half-burnt monk
lying slobbering in the street
stinking like roasted shit
will never set anybody free.
I know this from experience.”

He nods approval at the video
I show him of monk #101
burning as vertically as a torch
before the Boudhanath stupa.
His melted-plastic face contorts.
“This young trapa  knows
what he is doing and will reap
a great deal of attention.

“Some in the West shake
their heads and claim
self-immolation's not an art.
Such men, of course, have not
attempted it themselves!
It is the highest form of art.
Do they insist that we confine
ourselves to carving lapis malas?”

 

mm

 

VỀ CÁI CHẾT SẮP ĐẾN

Bạn có biết con người bị diệt
chủng bởi vì cây cối, đối thủ
chính làm một số người trong chúng
ta tin rằng cách chúng ta tự
cứu là trồng cây thêm. Cây cối
đã nhiều hơn chúng ta cả ngàn
ngàn rồi mà!

Thức dậy, hỡi con người hiện đại!

Hãy nhìn lũ khốn nạn xấu xa
qua những nốt sần trên cây và
coi xem chúng là gì – Những con
quái vật đồ sộ, tham lam vô
cảm không hề dừng lại cho đến
khi chúng đẩy tất cả lòai người
túm tụm nơi miền Nam cực. Chắc

vậy, tôi biết – chúng sinh sản! Nhưng
hơn thế, nếu mỗi chúng ta cam
kết đốn một ngàn cây mỗi ngày –
và ồ, phải vài năm – chúng ta
mới thắng trận này. Bạn sẽ để
tất cả cho bọn cao bồi Nam
mỹ làm ư?

Tấn công! Chúng khó mà tiêu diệt.
Một cái rìu, một cái cưa, mấy
lít muối – Và chúng không thể chạy
thóat! Vũ khí bí mật của chúng
là mua chuộc những nhà văn phản
bội con người hiện đại của họ: 
đổi chác linh hồn của họ không
phải cho tòan thế giới ... mà cho giấy?

Ôi, xấu hổ. Tôi có thể nói gỉ?
Những kẻ chiến thắng viết lịch sử.
Nó làm tôi muốn khóc.
Những kẻ chiến thắng viết lịch sử.

 

Chú thích
“Họ phản bội chủng lọai vì một phần thưởng rất nhỏ, giấy”, âm vang của một cảnh nổi tiếng trong kịch “A Man for All Seasons” của Robert Bolt. Vở kịch được viết đầu tiên cho đài BBC vào năm 1954, dựa trên câu chuyện có thật về Sir Thomas More, quan chưởng ấn Anh vào thế kỷ 16. Ông từ chối ủng hộ vua Henry VIII, muốn ly dị người vợ già Catherine os Aragon để kết hôn với Anne Boleyn, một người bình dân. Vở kịch diễn tả More như một người nguyên tác, ganh ghét bởi nhưng đối thủ như Thomas Cromwell, và được công chúng và gia đình yêu mến:

“Tại sao, Richard, bán linh hồn cho tòan thế giới không được gì … ngòai một xứ Wales” (Why Richard, it profits a man nothing to give his soul for the whole world... but for Wales?)

 

 

WORK OF STAGGERING HEARTBREAK

You know humans are done
when our chief competitor 
has half of us convinced
the way to save ourselves
is plant some more of them.
They already outnumber us
a thousand to fucking one!

Wake up, Homo sapiens!

Look those evil sons of bitches
straight in the knotholes
and call them what they are—
huge, greedy, unfeeling monsters
who aren't going to rest
until they've got all seven billion
of us huddled on Antarctica.

Sure, I know—they reproduce!
But still, if each of us commits
to slay a thousand trees a day—
and yeah, it might take several years—
then we could win  this thing.
You gonna let those would-be 
gauchos in Brazil do all the work?

Attack!  They aren't hard to kill.
An ax, a saw, two quarts of salt—
and they can't run for shit!
Their secret weapon is the way
they pay off writers to betray
their species: trade their souls not 
for the whole world...but for paper?

Ah, the shame. What can I say?
The winners write the history.
It makes me want to weep.
The winners write the history.

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 03/18/2013 8:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.     

 

M