FOR DARLING ON THE GOOBYE DAY

Hồ Đăng Thanh Ngọc
______________________

CHO EM NGÀY CHIA TAY

Trần Vũ Liên Tâm dịch

 

 
 

 

 

 

mm

 

FOR DARLING ON THE GOOBYE DAY

Then there’s a day you start because of a break-up
One late train trip, the whistle blows late in the yellow sun-rays that are also late
Only the voice of the pondering heart all too fast
The sun is still so radiant like that
The flamboyant flower bunch along the street is still so radiant like that …
And the sky is so tall and wide like that

Like there’s something in the body that just split from me and flew away
And the loneliness abruptly melted away
Like a wind storm rushes pass me
And all snaps [and] falls in silence

Follow your train trip
Whimpering the voice of the cricket in the subconscious
Brownish are the small sparrows
and the unique color palette that’s very pure

I see the color of loneliness much as the blue on high
The good wind tells me it is a blue of hope*
Blue as the whistle blows the train at dawn on the day you’re coming back
How can this earth be frozen blue?

 

*Blue in Vietnamese means the color of hope

 

____________________________

 

CHO EM NGÀY CHIA TAY

Rồi có một ngày em khởi hành cho cuộc chia tay
Một chuyến tàu muộn, tiếng còi hú muộn trong ánh nắng vàng cũng muộn
Chỉ có tiếng lòng bâng khuâng tất cả sao nhanh quá
Nắng vẫn rực rỡ thế kia
Chùm phượng đỏ trên những dãy phố dài vẫn rực rỡ thế kia...
Và bầu trời cao rộng thế kia

Như có mọt cái gì trong thân thể vừa tách khỏi tôi để bay đi
Và nỗi cô đơn bỗng nhiên tan chảy
Như một cơn bão gió ùa qua tôi
Rồi tất cả gãy đổ trong im lặng

Bay theo chuyến tàu của em
Rưng rức tiếng dế tiềm thức
Nâu nâu những chú chim sẻ nhỏ
Và những mảng màu riêng mang rất trong

Tôi nhìn thấy màu cô đơn đầy như màu xanh trên cao
Ngọn gió lành nói với tôi đó cũng là màu hy vọng

Xanh như một tiếng còi tàu bình minh ngày em trở lại
Làm sao cho trái đất này đông cứng xanh?
                                                                                    6.2004

 


Last modified on 07/10/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.