SKYLINE

Hồ Đăng Thanh Ngọc
______________________

CHÂN MÂY

Trần Vũ Liên Tâm dịch

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

Skyline

It’s almost like there’s no headland for a landing foot of the migrating birds
There’s no more moss at the end of winter when the line of the horizon keeps dragging on forever
Though [I] still should board the boat that’s soon to sink
So that [I] can return back to the river which anchors the soul of [my] village
So that [I] shroud myself in bamboo shrub
To listen to the crickets and insects sing in the grasses
The goodbye song
About the passing days
Like a sad human life
Dragging in sadness more than joy
Because of reasons that shouldn’t exit
Like the pinwheels whirling with the spins of the coin

Fighting and pulling the pretty girls or the muscular strengths of the boys
The insidious act smears blood
To rob back for oneself the indulgent feeling of materialism
Indifferent and joyous in front of other’s suffering and loss
Like a self-fulfilled glorious feat of arms that is required in the surviving world

This life is very tiring
The tiredness trespasses the hours of exhaustion
The crumpled and torn [human] roles push the sad destinies between each other
Meaningless like properties that are the blocks of rusty iron [which one carries]
Corrode even the heart
And blood
That’s running everywhere in the chink of the money-counting machine
Sad as much as grasses
Full like wind
Limitless like the skyline

Uh

Since there is no spot to land
So fly to the nihility
Maybe there will be nothing to cogitate at that place
Maybe it’s still pure there

 

 

Chân mây

Gần như không còn một doi đất cho cú đáp chân của loài chim di cư
Không còn nữa cọng rêu cuối đông khi đường chân trời cứ dài ra mãi
Dù vậy cũng nên lên chiếc xuồng sắp chìm
Để trở lại con sông neo đậu mảnh hồn làng
Để có thể liệm mình vào trong lũy tre
Nghe dế giun hát trong cỏ
Bài ca vĩnh biệt
Về những ngày đã qua
Như một kiếp người buồn
Kéo dài những muộn phiền hơn niềm vui
Vì những lẽ không đáng có
Như chong chóng quay theo dáng xoay đồng tiền

Giành giựt nhau những cô gái đẹp hay sức mạnh cơ bắp của chàng trai
Về những thủ đoạn tươm vấy máu
để cướp về cho mình những khoái cảm vật chất
dửng dưng và vui mừng trước những thua thiệt của người khác
như những chiến công đắc ý trong cõi sinh tồn cần phải có

Cuộc đời này mệt mỏi quá
Những nỗi mệt nhoài xâm thực các thời khắc bãi hoải
Những thân phận nhàu nát xô vào nhau những số phận buồn
Vô nghĩa như tài sản là những cục sắt rỉ mang theo
Làm rỉ sét cả trái tim
Và máu
Đang chảy khắp nơi trong các khe máy đếm tiền
Buồn nhiều như cỏ
Đầy như gió
Bao la như chân mây

Uh
Không có chỗ nào để đáp cả
Thôi thì bay vào hư vô
May ra chỗ đó không có gì để mình phải ngẫm ngợi
May ra còn trong veo.

 

 


Last modified on 05/10/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.