THE BEGGAR'S COMPANY - WAITING FOR MÌNH

IN THE BLUE RIDGE MEMORIAL GARDEN, MARCH

Trần Vũ Liên Tâm
________________________

BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA NGƯỜI ĂN MÀY - CHỜ MÌNH

TRONG VƯỜN KỶ NIỆM BLUE RIDGE, THÁNG BA

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

The Beggar’s Companion

even during a shower, he’s still
standing, leaning against the pole;
his Yankee’s cap turns gray,
matching his companion, the rain.
the salted hair reaches his shoulders;
the long beard curls backward to his chin,
his shirt wears the wet farm’s dirt;
his long pants humbly kiss the marble sidewalk.
the corners of his mouth stretch
a forceful smile from East to West,
his body thirsts for a bath.
his companion smears his life’s story
scrawled on the U.P.S card board:
“HOMELESS! HELP!”
Thank God it was only a shower
and not a pouring rain.

 

 

Bạn Đồng Hành của Người Ăn Mày

ngay cả trong một cơn mưa rào, hắn vẫn
đứng, dựa vào cột đèn;
cái mũ hiệu Yankee biến thành màu xám,
hợp với bạn đồng hành của hắn, cơn mưa.
mái tóc muối tiêu dài tới vai;
bộ râu cuộn ôm lấy cằm,
chiếc áo sơ mi bám bụi đất của nông trại ướt át,
chiếc quần dài chấm lê trên lề đường lót đá.
khóe miệng làm căng
nụ cười từ đông tới tây,
cơ thể thèm cơn tắm.
bạn đồng hành vấy bẩn câu chuyện đời hắn:
nguyệch ngọac trên tấm bìa U.P.S:
“KHÔNG NHÀ! XIN GIÚP!”
Tạ ơn Chúa đó chỉ là một cơn mưa rào
không phải là cơn mưa tầm tã.

 

 

mm

 

Waiting for Mình*

I feel the pulses/the life
Through drops of dew,
Touches of light,
On the heels of the leaving day.
Joy from high clouds drops
To the young palm
(With fingers like bamboo shoots)
Feels like cotton,
Tastes like milk,
Willing to scoop the eternal.
I
Forever
Choke on empty nights. The hunchback
Mountain misses the half-moon. I
The quiet evening, wait.
The July sun burns
You
Love
Light up dark forest, stop floods.
You/Love/Sun
Blaze any real thing
Tear dresses, burn flesh – inflame shoulders
Me, skin burning on each tossing.

__________________________________________

*mình is a Vienamese word for spouses to call each other as their beloved one. Literary it means body or self. Thus, when a person calls another one “mình” it means he or she loves the other person just as his or her own body.

 

 

Chờ Mình

Em cảm thấy những nhịp đập / đời sống
Qua những giọt sương,
Những cái chạm nhẹ của ánh sáng,
Trên những gót chân của ngày ra đi.
Niềm vui từ những đám mây cao nhỏ
Xuống bàn tay non nớt
(Với những ngón tay như nụ măng)
Cảm giác như bông,
Vị giống như sữa,
Sẵn sàng múc lấy vĩnh cửu.

Em
Mãi mãi
mắc nghẹn trong những đêm trống vắng. Chiếc lưng gù
Của núi che khuất nửa vầng trăng. Em
Buổi chiều im, đợi
Mặt trời tháng Bảy thiêu đốt
Anh
Tình yêu
Thắp sáng rừng tối, ngăn ngập lụt.
Anh / Tình yêu / Mặt trời
Cháy rực mọi vật
Xé áo quần, nung đốt thịt – bắt cháy vai
Em, da nóng bỏng mỗi lần cựa quậy.

 

 

 

mm

 

In the Blue Ridge Memorial Garden, March

I’m the woman in the garden
of the winter, picking dry
maple leaves, preparing for Spring.

I kneel on the ground, pulling
dandelions from the headrest,
digging dead roots,
clearing room for daffodils to bloom.

I’m the woman in the garden
of death, plucking the expired days,
preparing a fresh bouquet.

 

 

Trong Vườn Kỷ Niệm Blue Ridge, Tháng Ba

tôi là người đàn bà trong khu vườn
mùa đông, nhặt những chiếc lá
phong khô, sửa sọan cho mùa xuân.

tôi quì xuống đất, kéo
những cây bồ công anh từ bia mộ/ chỗ tựa đầu,
đào tận rễ chết,
dành chỗ cho những cây thủy tiên vàng nở.

tôi là người đàn bà trong khu vườn
của sự chết, nhổ những ngày quá hạn,
sửa sọan cho một bó hoa tươi.

 

 


Last modified on 10/03/2010 - 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC